Welkom

Onze locatie (Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Hattem) strekt zich uit over de woonkernen Hattem, Hattemerbroek, Wapenveld, Wezep en Zalk. Samen met locaties te Zwolle, Kampen, IJsselmuiden en Hasselt maakt Hattem sinds 1 januari 2006 deel uit van de Parochie Thomas à Kempis www.parochie-thomasakempis.nl .

Deze schaalvergroting was onder andere noodzakelijk vanwege het steeds groter wordende tekort aan priesters, die benoeming van een priester in elke oorspronkelijke individuele parochie onmogelijk maakt. Intussen is de Thomas à Kempis Parochie op haar beurt weer een samenwerkingsverband aangegaan met de H. Norbertus-parochie te Dronten en Parochie H. Christoffel te Steenwijk.

Onze parochie behoort tot het Aartsbisdom Utrecht www.aartsbidom.nl. Het Aartsbisdom Utrecht is het grootste bisdom in Nederland en bestaat uit delen van de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Wanneer u over bepaalde zaken in de Hattemse locatie meer wilt weten of wanneer u zich tot een groep, koor of activiteit voelt aangetrokken, neem dan contact met ons op via:                                                   

ons mailadres www.olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl                                        

of telefonisch op Donderdag tussen 10.00-12.00 uur met ons parochiebureau in Hattem, tel. 038-4441275

Ons kerkgebouw bevindt zich aan de Zuiderzeestraatweg 9 in Hattem. U bent altijd welkom om tijdens een viering een kijkje te komen nemen. Zie voor de agenda van de vieringen onder het kopje ‘vieringen’.