Contact

 

Parochiekerk

Zuiderzeestraatweg 9

8051SL Hattem

Tel: 038-4441275

Noodgevallen: 038-4609860

Bank: NL53RABO 011.95.00.094 en NL77INGB 000085.28.16

 

Bezoek parochiebureau

Zuiderzeestraatweg 7

8051SL Hattem 

E-mail: olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl

Donderdagochtend geopend van 10.00 tot 12.00 uur

 

Gesprek

Mocht u iemand willen spreken, neem dan contact op met het secretariaat van de Thomas a Kempis parochie tel. 038-4609860.

 

Kopij

Verschijning Navolging vindt u in de navolging, kopij inleveren voor de genoemde datum per email olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl. Wilt u ons parochieblad (Navolging vandaag) ontvangen, dan kunt u zich opgeven via het secretariaat of bij het hiervoor aangegeven emailadres. Het blad verschijnt 10 maal per jaar en kost € 15.