Intenties

Misintenties

1-6

Mies Meiberg, George Keet, Gerard van Vilsteren, Lies van Olst-van den Broek, Nardy Senz-Pannekoek en overleden ouders Scholte-Terwisscha van Schettinga.

en alle niet met name genoemde overledenen