Pastoraal Team

      

Pastores      
Drs. A.J. Huitink  Pastoor: liturgie    
Drs. J.M. Scholten Pastor/priester: liturgie    
Drs. A.P. van Boven Diaken    
Medewerkers Pastoraat      
       
M. Buijkx Diaken    
F. van Dalen Diaken    
Drs. Leon J.C.  Everts Diaken