Vieringen

   16 juni     Gebedsviering                                9.00 uur

  29 juni     Eucharistieviering                        19.00 uur

  13 juli      Gebedsviering                              19.00 uur

  21 juli      Eucharistieviering                          9.00 uur