Agenda/mededelingen

bestuur
 
 
 

 

23-3-2022   Lezing Bisschop G. de Korte (info brief bij informatie)    
  5-4-2022   Boekpresentatie Het leven Geert Grote (info hal kerk)    
     
     
     

 Koffie drinken na elke viering !

   

 HET PAROCHIEBUREAU IS OP WOENSDAG 

OPEN VAN 10.00 TOT 12.00 UUR 

Belt u even tevoren want in deze tijd zijn ze er niet iedere woensdag.

Als u het antwoordapparaat inspreekt wordt u z.s.m. teruggebeld.

===================================================

   
VAN DE LOCATIERAAD“ (Mis) intenties” Als in onze locatie een parochiaan  is overleden worden na afloop van de uitvaart ( en / of begrafenis) gedurende een jaar na het overlijden 1x per maand misintenties gelezen voor de overledene. Als de familie het op prijs stelt om meerdere keren misintenties te lezen kunnen zij dit aangeven op het Parochiebureau, maar die extra misintenties moeten dan wel gewoon betaald worden. Na een jaar is de familie geheel vrij om misintenties aan te vragen wanneer zij dat gewenst vinden. Opgave en betaling ( € 12,50 per misintentie) via het parochiebureau     

*    Autovriendendienst

Parochianen die graag een viering wil bijwonen maar niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, kunnen een beroep doen op de Auto Vriendendienst.Om van deze dienst gebruik te maken kunt u rechtstreeks contact opnemen met:Brigitte Blaauwgeers. tel.  038-4478887      ( Antwoordapp graag inspreken bij geen gehoor), met vermelding : Naam, adres en telefoonnummer. Ook kan men zich per mail melden: info@vijfpoten.nl

 

   
  Belastinghulp bij de aangifte IB voor Senioren (50+).*De belasting invulhulpen van de KBO staan weer klaar om u te assisteren bij uw belastingaangifte.Vorig jaar hebben ze 120.000 aangiftes verzorgd.Dit jaar is ook de zorg- en huurtoeslag aan de service toegevoegd.De service is bedoeld voor alle 50+‘ers met een eenvoudige aangifte (box 1 en 3).Men hoeft geen KBO lid te zijn. In Hattem/Wezep zijn er 5 belasting invulhulpen die door de belastingdienstover alle wijzigingen uitvoerig zijn bijgepraat. Als u belangstelling heeft voor deze service kunt u zich opgevenbij het landelijke aanmeldpunt telefoon 0900-8212138of bij de penningmeester van de KBO N.O.Veluwe tel 038-444 9449.Ook wanneer u normaliter geen belastingaanslag ontvangt, kan het zinvol zijn om een aangifte in ter vullen.Misschien hebt u recht op een teruggave. Bij twijfel is het zeker raadzaam om een invulhulp om advies te vragen.Vooral als uw inkomen in verband met pensionering gaat wijzigen is het verstandig kritisch naar uw aangifte te kijkenen eventueel een voorlopige aangifte te doen. Dat voorkomt verrassingen achteraf.KBO Afd N.O.VeluweVoor Senioren, door Senioren.    

Voor het opgeven van misintenties kunt u zich wenden tot het parochiebureau,tel. 038-4441275

e-mail olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl