Contact

 

schriftelijk:

Parochiekerk, Zuiderzeestraatweg 9       8051 SL Hattem tel: 0384441275
Bezoek parochiebureau :  Elke Woensdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur geopend
Zuiderzeestraatweg 7      Hattem  (bij IJsselbrug ) Postbus 155 8050 AD Hattem
Per E-mail: olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl
Ons volgende Parochieblad verschijnt rond woensdag ± 12 september 2018 en zal gelden voor 5 weken. De kopij daarvoor moet uiterlijk maandag 27 augustus 2018 ingeleverd zijn bij het parochiebureau Zuiderzeestraatweg 7 8051 SL Hattem .Wilt u de ingezonden stukken svp kort houden en-indien mogelijk-aanleveren via het e-mailadres:
:navolginghattem@parochie-thomasakempis.nl  Hartelijk dank voor uw medewerking!  De locatieredactie
Wilt u ons parochieblad (Navolging vandaag) ontvangen dan kunt zich opgeven via het secretariaat of per e-mail  het blad verschijnt 10 X per jaar en kost  15 euro