Contact

 

 

Parochiekerk, Zuiderzeestraatweg 9       8051 SL Hattem

tel: 038-4441275

Noodgevallen

038-4609860

Bezoek parochiebureau : 

Woensdagochtend voorafgaand aan de viering

van 10.00 tot 12.00 uur geopend
Zuiderzeestraatweg 7      Hattem      

E-mail:

olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl

   

Verschijning Navolging vindt u in de navolging, kopij inleveren voor de genoemde datum per email

olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl

 

 
Wilt u ons parochieblad (Navolging vandaag) ontvangen dan kunt zich opgeven via het secretariaat of per e-mail  het blad verschijnt 10 X per jaar en kost  15 euro

 

 

 

 

Mocht u iemand willen spreken neem dan contact op met het secretariaat van de Thomas a Kempis parochie 038-4609860.