Intenties

Intenties

 

 5    mei Jan Tychon, Nettie Klein Douwel, Jan Smit, Overleden ouders Geerts – van Dam, Paul Antonisse en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.

11 mei

 

Leny Wessel, Jan Manders, Jan van Dam, Harrie Otten en Mien Otten – Mulders, Juul Breembroek, Lies van Olst – Van den Broek, Judith Knipping – Van Rijsewijk en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.
25 mei

 

 

Jan Tychon, Jan van Dam, Johan Meiberg, Lies van Olst – Van den Broek, Jan Groten, Overleden ouders van Dam – Kogelman en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.
 

2    juni

 

 

 

Jan Tychon, Nettie Klein Douwel, Juul Breembroek, Lies van Olst – van den Broek, Jan Smit, Paul Antonisse en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.

8 juni

Leny Wessel, Jan Manders, Johan Meiberg, Harrie Otten enMien Otten – Mulders, Judith Knipping van Rijsewijk en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.

22 juni Jan Tychon, Jan van Dam, Lies van Olst – Van den Broek, overleden ouders Hein en Grada Meiberg – Blankvoort en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.
30 juni Overleden ouders Harm en Gerda Koopman, Jan Groten, Jan Smit en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.
7 juli Jan Tychon, Jan van Dam, Lies van Olst – Van den Broek, Jan Smit, Paul Antonisse en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.
13 juli

Leny Wessel, Jan Manders, Harrie Otten en Mien Otten Mulders, Judith Knipping – Van Rijsewijk en voor alle intenties uit de parochie en alle niet met naam genoemde overledenen.

  Voor het opgeven van een intenties kunt u zich wenden tot het parochiebureau, De kosten hiervoor zijn   € 12.50 per intentie     tel. 038-4441275         E-mail olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl