Locatieraad

Voorzitter:

Dhr. H.P. de Haan

tel.nr. 06-10035303

hp.dehaan@kpnplanet.nl

Secretaris :

Mevr. M.Jurriëns-Anthonijsz

tel. nr. 

038-4443597

romaju@kpnmail.nl

Penningmeester:

Dhr. J.Geerts

tel.nr.

038-4445473

marietjohan@kpnmail.nl
     

Notulist :

Dhr. Jef Bolders

  jef_bolders@hotmail.com
     
Bank en Giro nummer van de Parochie:
Bank: RABO NL53RABO 011.95.00.094
GIRO : NL77INGB 000085.28.16
   
bestuur

De Locatieraad