Pastoraalteam

Drs. T.Huitink   Pastoor Profiel: liturgie tel. 0681166123
J. Scholten Pastor/priester Profiel:liturgie    tel.0631179354
Drs. E.E.W.Reeuwijk Teamleider –Pastoraal werker Profiel: gemeenschapsopbouw tel. 0383374543
J.H.M. Gerretzen Parochiemedewerkster tel. 0384218360
M.Buijkx diaken   tel. 0387852749
F.van Dalen  diaken tel. 0384210428
T.L.M.M. van          der Sman                         Priester-assistent           –                           tel.0651075332