Pastoraalteam

Drs. T.Huitink   Pastoor Profiel: liturgie a.huitink@pastoraalteam.com tel. 06-81166123
J.Scholten Pastor/priester Profiel:liturgie j.scholten@pastoraalteam.com  tel.06-31179354
André van Boven Diaken a.vanboven@pastoraalteam.com tel. 06-57541173
J.H.M. Gerretzen Parochiemedewerkster j.gerretzen@pastoraalteam.com tel. 0384218360
M.Buijkx diaken  diakenmichael@thomasakempisparochie.nl tel. 0387852749
F.van Dalen  diaken info@ziehierdemens.nl tel. 0384210428