Pastoraalteam

Drs. A.J. Huitink  Pastoor Profiel: liturgie a.huitink@pastoraalteam.com  
Drs. J.M. Scholten Pastor/priester Profiel:liturgie j.scholten@pastoraalteam.com  
Drs. A.P. van Boven Diaken a.vanboven@pastoraalteam.com  
J.H.M. Gerretzen Parochiemedewerkster j.gerretzen@pastoraalteam.com  
M.Buijkx diaken m.buijkx@pastoraalteam.com