Vrijwilligersgroepen

Verspreiding Parochiebladen + Kernvertegenwoordiger

Wezep/Hattemerbroek              Vera Knobben-de Wit 0383764501 vera_knobben@hotmail.com
Hattem  Joke  Hilgenkamp 0384441372 jokehi@hotmail.com
Wapenveld  Thea Mollink   m.mollink@hetnet.nl

Werkgroepen:

Liturgie, G.Libert, 0384441629 gerard.libert@gmail.com
M.O.V. M. Spauwen 0384651080 spauwen-schultink@solcon.nl
Doopsel- en Vormselvoorbereiding, Parochiesecretariaat 0384609860 secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
Kerkdecoratie Betsie Blankvoort 0611222270 mtsblankvoort@freeler.nl
Eerste H.Communie Ingrid v.d. Broek   fe.vanden.broek@gmail.com
Ziekenbezoekgroep      
Kosters,

Contactpersoon

Joop Reusken

 

038-3762824 jwa.reusken@gmail.com
 Pastoraatgroep

 

 

 

 

 

Lia van den Berg

 

 

 

 

 

 

0615100911

 

 

 

 

info@vandenberghovenier.nl

 

 

 

 Onderhoud (techniek)  J.W.A. Reusken 0383762824 jwa.reusken@gmail.com
       
 Zangkoren:      
Mannenkoor                                  Th. Littel 0383763481 Theolittel@online.nl>
       
Autovriendendienst   (Coördinator)  B. Blauwgeers 0384479900 info@vijfpoten.nl
Schoonmaak   A. van Dijk-den Blanken 0384445303 cenavandijk@ziggo.nl
Beheer kerkhof       L. van den Berg 0615100911 info@vandenberghoveniers.nl
Onderhoud  kerkhof H. Redder 038444 famredder@hotmail.com
Koffievoorziening                            
Kerktuin C. van Dijk 038445303 cenavandijk@ziggo.nl
       
Parochiebureau Cinthia van Dijk    
Onderhoud Website